راه اندازی کلاسهای آموزش الکترونیکی در دانشکده ها و مراکز آموزشی و پژوهشی

با شروع سال تحصیلی جدید چهارده کلاس درس در دانشکده ها و مرکز معارف اسلامی و پژوهشکده نانو توسط مرکز آموزشهای الکترونیکی و تخصصی تجهیز گردید.

این کلاسها دارای یک کامپیوتر all in one، یک عدد مانیتور لمسی 65 اینچ و یک وبکم مایکروسافت و یک عدد میکروفن بی سیم یقه ایی هستند.

نصب و راه اندازی این کلاسها توسط مرکز آموزشهای تخصصی و الکترونیکی انجام شده و آموزشهای لازم برای کار با سیستم و راه اندازی کلاس آموزش الکترونیکی نیز به نمایندگان آموزش الکترونیکی دانشکده ها داده شده است.