تماس با ما

نقشه دانشگاه:

Responsive Image

آموزش‌های الکترونیکی

آموزش‌های آزاد

استودیو تولید محتوا

Counter Head Head Head
1 Text Text Text
2 Text Text Text
3 Text Text Text
4 Text Text Text
5 Text Text Text

امور مالی

نام و نام‌خانوادگی سمت داخلی
محمدجواد شفیعی کارشناس ارشد توسعه و پشتیبانی سامانه‌های آموزش الکترونیکی 5280
اعظم جاویدی کارشناس پشتیبانی سامانه های آموزش الکترونیکی (vc-cw) 5280
زهرا شعبانیان کارشناس پشتیبانی سامانه های آموزش الکترونیکی (vc-cw) 5280
امیرحسین مزینانی کارشناس توسعه و پشتیبانی سامانه‌های آموزش الکترونیکی 5280
نام و نام‌خانوادگی سمت داخلی
علی شیرازی کارشناس و مسئول دفترآموزش‌های تخصصی و الکترونیکی 5065
فریبا صمیمی کارشناس نظارت و ارزیابی دوره‌های آموزشی 5058
هستی دوست محمدی کارشناس امور قراردادهای آموزشی 5089
نزهت دائی کارشناس امور دانشجویی 5066
نام و نام‌خانوادگی سمت داخلی
حسینعلی مرادی کارشناس ارشد تولید محتوا 5280
علی فتوحی کارشناس استودیو تولید محتوا 5897
پوریا غنی طبع کارشناس استودیو تولید محتوا 6081
نام و نام‌خانوادگی سمت داخلی
مسئول امور مالی 5093
محمد اسحاق رحمن پور کارشناس امور مالی 5096
مونا قربانپور کارشناس امور مالی 5083
آزاده هوشمند دیارجان کارشناس امور مالی 5091
مریم صفری کارشناس امور مالی 5082

نکات مهم:

شماره تماس های درج شده صرفا در ساعات اداری (7:30 الی 15:30) و جهت پاسخگویی به سوالات آموزشهای الکترونیکی است.
لطفا در صورت نیاز به تماس با سایر مراکز و واحدهای دانشگاه با مخابرات دانشگاه 66161-021 تماس بگیرید.

همچنین خواهشمند است ایراداتی را که در این سامانه مشاهده نموده اید به ایمیل am.mazinani@sharif.edu(امیرحسین مزینانی) گزارش نمایید.