اطلاعیه‌ها

15 May 2021

اطلاعیه جدید دورکاری دانشجویان, اساتید و کارکنان دانشگاه

07 Apr 2021

اطلاعیه جدید دورکاری دانشجویان, اساتید و کارکنان دانشگاه

18 Nov 2020

مصوبه ستاد کرونای دانشگاه صنعتی شریف

01 Jun 2020

امتحانات دانشــــگاه صنــــــعتی شـــــــریف غــــــــیرحـــــــضوری شــــــد

01 Apr 2020

جلسه مجازی در خصوص فعالیت خوابگاه‌هـــا و تهیـــه آیین‌نامــــه مقررات و تسهیلات آموزشی دانشگاه شریف

03 Mar 2020

کاهش تعرفه ترافیک سامانه‌های آموزش الکترونیک دانشگاه شریف

26 Feb 2020

اطلاعیه نحوه‌ی برگزاری کلاس‌های آموزشی دانشگاه شریف

22 Feb 2020

نخستین جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا در دانشگاه شریف