معرفی مرکز

دانشگاه صنعتی شریف علاوه بر آموزش رسمی که دانشجویان را براساس برترین های کنکور سراسری در مقاطع مختلف تحصیلی پذیرش می کند، ارتقا دانش و مهارت مدیران و مهندسان کشور را نیز رسالت خود می داند و از این جهت اقدام به برگزاری دوره های آموزش تخصصی (آزاد) نیز می کند.

این دوره ها با همکاری دانشکده ها و مراکز مختلف آموزشی دانشگاه صنعتی شریف بنا بر نیازسنجی مخاطبین دوره ها که مدیران ارشد و میانی سازمانها، مهندسان و دانش پژوهان و پرسنل شرکت ها و سازمان های مختلف را شامل می شود تشکیل شده و توسط اساتید مجرب دانشگاه صنعتی شریف آموزش ارائه گردیده و در انتهای با ارزیابی اساتید دوره ، گواهینامه دانشگاه صنعتی شریف برای دانش پژوهان صادر می گردد.

در سالهای اخیر و با رشد تکنولوژی، دانشگاه صنعتی شریف در راستای ارائه خدمات بروز و الکترونیکی، اقدام به برگزاری دوره های آموزش تخصصی به صورت الکترونیکی نیز کرده است.

خدمات آموزش الکترونیکی که در بستر سامانه های مختلف آموزشی دانشگاه ارائه می گردد، کلیه درخواست های آموزشی اساتید و دانشجویان آموزش رسمی دانشگاه و همچنین دانش پژوهان آموزش تخصصی را پاسخگوست.

از جمله سامانه های آموزش الکترونیکی می توان به سامانه درس افزار شریف، سامانه درس افزار آزاد شریف و همچنین سامانه کلاسهای مجازی شریف نام برد.